kontakt / contacts

cv

Facebook profil

cv

Nina Polajnar, mag. ing. arh.

Rojena leta 1980 v Kranju.
Že med študijem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pridobiva praktične izkušnje na različnih arhitekturnih področjih ter osvaja dodatna strokovna znanja na tematskih delavnicah (Alpine architecture, Ecole de Grenoble, Francija; revitalizacija Projekt Abitanti – Progetto Abitanti, Piran; Ekološko naselje Predoslje, Kranj …). Tretji letnik študija opravi v tujini, na UCE Birmingham, School of Architecture and Landscape v Veliki Britaniji.

Leta 2008 z odliko diplomira pod mentorstvom prof. Janeza Koželja in za diplomsko nalogo prejme študentsko Prešernovo nagrado.
Leta 2008 pridobi naziv magistrica inženirka arhitekture.

Kot projektantka arhitekture leto in pol sodeluje v arhitekturni pisarni Arhitektura Krušec ter dve leti in pol v pisarni arhitekta Roka Klanjščka (Real engineering). Povezuje se z več avtorskimi skupinami in uspešno sodeluje pri različnih projektih – od koncepta do izvedbe.

Leta 2012 pridobi status odgovorne projektantke in ustanovi lastno arhitekturno pisarno Polajnar arhitekti, ki deluje na področjih arhitekture, urbanizma in notranje opreme.

 

Nina Polajnar, M.Arch.

Born in 1980 in Kranj, Slovenia.
During the study at the Faculty of Architecture, University of Ljubljana, she already gained practical experience in various architectural fields as well as additional expertise on workshops (Alpine architecture, Ecole de Grenoble, France; revitalization Project Abitanti – Progetto Abitanti, Piran; Ekological resort Predoslje, Kranj …).
In 2003 she became an exchange student at UCE Birmingham, Birmingham School of Architecture and Landscape, Faculty of the Built Environment, Great Britain.

In 2008 she graduated with distinction under mentorship of prof. Janez Koželj. She received the university award of the highest rank (Prešeren’s award for her thesis).
In 2008 she earned her Master’s degree in architecture at the Faculty of Architecture, University of Ljubljana.

After graduation she continued her professional work in architectural office Arhitektura Krušec (a year and a half) and at the office Real Engineering (two and a half years). She has collaborated with several architectural groups and has been successfully involved in various projects – from the concept to realization.

In 2012 she passed professional examination and became an authorized architect. She established her own architectural office Polajnar arhitekti, which covers the fields of architecture, urbanism, and interior design.

Copyright 2013. All Rights Reserved. Text & Photos by PolajnarArhitekti.si, Design & Developed by Dessign.net, Re-Design by Klemen Humerca.
Tags: arhitekt, oblikovanje, projekti, adaptacija, gradnja, interier, prenova stanovanja, svetovanje, notranja oprema,Nina Polajnar